• Global Positioning System познатији као GPS, заснован је на 24 Земљина сателита, који круже орбитом и шаљу прецизне микроталасе који омогућавају GPS пријемнику (модему) да на основу добијених информација одреди свој положај на земљи.

  • GPS у новије време све више добија на популарности, велику помоћ пружа у саобраћају и навигацији уопште. Услуга GPS је бесплатна, пошто сателити континуирано емитују сигнале где је веза типа broadcast (трансмитер емитује сигнал у етар, без повратне информације о пријемнику који детектује те сигнале, нешто слично као емитовање ТВ и радио сигнала). 

  • Приликом срачунавања положаја, ријемник одређује кашњење сигнала које прима са појединих сателита где је грешка у мерењу времена реда 10 нано секунди, што обзиром на брзину светлости (којом се преноси сигнал са сателита) даје грешку у положају од 3 метара. Уз већу брзину (bit rate) емитовања сателитских сигнала, ова грешка се може смањити на 30цм што представља задовољавајућу тачност у одређивању положаја.

  • Постоје још неки ефекти који се тичу услова у атмосфери а који такође могу утицати на тачност одређиавња позиције. 

  • Примене су разне. Нпр у војне сврхе, нпр праћење и навођење испаљених пројектила, спашавање полита (авантуриста који се изгубе). Цивилне сврхе, навигација у сабраћају у непознатом граду, мерење брзине кретања, временска синхронизација (обзиром да GPS користи и временску димензију) итд.....